Wpisy

I Informacje ogólne.

1.1.Organizatorem konkursu jest Welski Health and Happines Center.

1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na Facebook’u.

1.3. Osoba, która wygra powinna skontaktować się z organizatorem w celu ustalenia warunków odbioru nagrody (do 24 godzin od zakończenia konkursu).

1.4. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z organizatorem, organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

II Warunki konkursu

2.1. Konkurs zaczyna się w dniu 15.10.2018 o godzinie 15:00 i kończy w dniu 25.10.2018 o godzinie 20:00.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

o udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem – będzie nam miło
o polubienie postu konkursowego – będzie nam miło
o polubienie fanpage Welski Health and Happines Center, (będzie nam miło)

o oznaczeniu w komentarzu największej ilości osób – zaproś ich do zabawy

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją regulaminu.

2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.4.a – Administratorem Danych Osobowych jest  Aloha Sp. z o.o. zarządzająca obiektem Welski Health and Happines Center  z siedzibą w Ciborzu.

2.4.b – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

III Nagrody i zasady ich przyznawania

3.1 Nagrodami w konkursie są: 1 miejsce – darmowy weekendowy nocleg w ośrodku dla dwóch osób (z wyłączeniem terminów specjalnych), 2 miejsce – karnet do strefy Wellness o wartości 300 zł. Obie nagrody mają swój termin ważności – 31.03.2019. Nagrody trzeba zrealizować do tego terminu.

3.2. Nagrody zostaną przyznane osobom, które oznaczyły największą ilość znajomych w komentarzu pod postem konkursowym. Komentarz można edytować dodają nowe osoby pod warunkiem, że edycja odbywa się w trakcie trwania konkursu.  Edycja, nowe komentarze dodawane po terminie zakończenia konkursu – nie będą brane pod uwagę.

3.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu (lub na drugi dzień), po godzinie 20:00.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator