Czegóż możemy oczekiwać więcej, jak tylko wzajemnej miłości i życzliwości. Dlatego w czasach, kiedy cnoty moralne schodzą na daleki plan, tęsknimy za „żywymi” wzorcami, prawdziwymi autorytetami, kiedy w bliźnim widzimy wroga lub co najmniej konkurenta, a życie nasze nakręcamy wzajemnym poganianiem do posiadania więcej i bogaciej, postanowiliśmy zaprosić wszystkich „przebudzonych” do … Wolnej Grupy Ludzi Życzliwych.

Wolnej, ponieważ każdy może się do niej „zapisać” w … cichości swojego serca. Albowiem budzenie świadomości zbiorowej zaczyna się od nas, od wzrostu naszej indywidualnej świadomości.

Żyjemy na wyjątkowo pięknej planecie – dbajmy o Nią! Mieszkamy w bezpiecznym kraju – chrońmy go!

Niestety jednak  niezależnie od tego, czy jest to wielka aglomeracja, czy środowisko małego lokalnego miasteczka lub wsi, coraz rzadziej otwarcie manifestuje się prosta wzajemna życzliwość, uśmiech, bezinteresowna pomoc, za którymi to drobnymi gestami tak bardzo tęsknimy.

Zamykamy się na drugiego człowieka, na pomoc i współpracę, coraz częściej „uciekamy” do wszechobecnego największego współcześnie „matrix-owego złodzieja czasu” jakim jest internet i TV.

Tym samym dobrowolnie pozbawiamy się swobodnego, indywidualnego, wolnego od stereotypów wyrażania poglądów. Skazujemy się na manipulację w praktycznie każdym aspekcie naszego życia i …

niezauważalnie dzień po dniu, tracimy wolność!!! 

To dlatego tekst Matki Teresy z Kalkuty uczyniliśmy naszą – funkcjonującego w Ciborzu Zespołu Promocji Zdrowia DEZYDERATĄ*)

*)  łac. desideratum,  – to, co pożądane, upragnione, potrzebne  

Mimo to…
Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i skoncentrowani na sobie.
Kochaj ich mimo to.
Jeżeli będziesz czynił dobrze,
ludzie będą oskarżać cię o egoistyczne, niskie motywy.
Czyń dobrze mimo to.
Jeżeli odniesiesz powodzenie,
zdobędziesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Dąż do sukcesu mimo to.
Dobro, które zrobisz dzisiaj,
zostanie zapomniane jutro.
Czyń dobro mimo to.
Szczerość i otwartość czynią cię łatwym do zaatakowania.
Bądź szczery i otwarty mimo to.
Najwięksi ludzie z najwspanialszymi ideałami
mogą być zniszczeni przez najmniejszych ludzi z najmniejszymi umysłami.
Myśl o wielkich rzeczach mimo to.
Ludzie stają po stronie słabych,
ale naśladują tylko silnych.
Walcz o słabych mimo to.
To, na zbudowanie czego poświeciłeś lata,
może zostać zniszczone w trakcie jednej nocy.
Buduj mimo to.
Ludzie naprawdę potrzebują pomocy,
mogą jednak zaatakować cię, jeżeli zaproponujesz im pomoc.
Pomagaj ludziom mimo to.
Dawaj światu to, co masz najlepszego,
a ludzie będą kopać cię, kiedy upadniesz.
Mimo to dawaj światu wszystko, co masz najlepszego.

Matka Teresa z Kalkuty